תקנון חוגים תשפ"ד

נבקשכם לקרוא בעיון את סדרי ההרשמה והתשלום שלהלן, ולעזור לנו לקיים מסגרת פעילות מסודרת.

עיקרי התקנון

❖שנת פעילות החוגים תשפ"ד תפתח ביום חמישי טו' באלול תשפ"ג 01/09/2023  בישובים.

תסתיים ב- כז' בתמוז תשפ"ג 30/06/2024

❖החוגים יפעלו בכפוף ללוח החופשות המופיע בהמשך, וכל זאת אלא אם כן צוין אחרת באתר.

❖פתיחתו של כל חוג והמשך הפעילות מותנים במספר מינימום של משתתפים.

❖בחוגים מסוימים יתבקשו המשתתפים לרכוש ציוד / לבוש באופן עצמאי.

❖העמותה רשאית עפ”י שיקול דעתה, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.

❖השתתפות בחוגים מחייבת חתימה על נהלי הרשמה.

❖השתתפות בשיעור ניסיון מחייבת רישום בטופס שיעור ניסיון.

❖לאחר שיעור ניסיון, אין להיכנס לחוג ללא הסדרת התשלום מראש על מנת למנוע אי נעימות מהמשתתף.

הרשמה ותשלום:

❖הרישום לחוגים מתבצע בכרטיס אשראי

❖מחירי החוגים המופיעים להלן הינם עבור 10 חודשי פעילות (אלא אם צוין אחרת בפרטי החוג).

❖הסכום לכל חוג הוא מחיר שנתי (לא כולל ביטוח אם נדרש) ולנוחיות המשלמים אנו מחלקים אותו לעשרה חודשי תשלום.

❖נדגיש, שהסכום החודשי אינו תואם את ימי הפעילות באותו חודש חופשות וחגים למיניהם.

❖בחוגים מסוימים יגבה תשלום נוסף חד פעמי בעבור חומרים/ ציוד/ ביגוד/ רישום לאיגוד/ ביטוח.

❖ההרשמה וההשתתפות בחוגי ספורט מסויימים מחייבת אישור רפואי שלו הצהרת המשתתף (הורים לגבי קטינים).

❖השתתפות בפעילות בחלק מהחודש מחייבת תשלום עבור חודש מלא.

❖בחוגים המחייבים בדיקה רפואית, התשלום יתבצע באופן עצמאי לרופא בעת הבדיקה.

❖בהרשמה ליותר מחוג אחד למשתתף, תינתן הנחה של 5% עבור החוג הנוסף הזול מבניהם. יתבצע בסוף שנת פעילות החוגים.

❖החוגים המתקיימים בבתי הספר, יתקיימו בסוף יום הלימודים, משתתפים שירשמו עד לתאריך 18/10/22 ,יוכלו להשתלב במערך ההסעות של סוף היום המחזירות לישובים.

במידה ותלמיד ירשם לאחר התאריך המצוין על ההורה לאסוף את התלמיד בסוף החוג.

פתיחת החוגים וההסעות מותנים במספר הנרשמים לחוגים.

● נהלי ביטול השתתפות:

❖הפסקת פעילות בחוג אפשרית עד סוף מרץ 2024.

❖ החל מ-01/04/2024 ואילך לא יבוצעו החזרים, המשתתף יחוייב בעלות החוג עד סוף השנה.

❖הודעה על הפסקת פעילות תתבצע ע״י שליחת טופס ביטול חוג הנמצא באתר.

❖יש להודיע על ביטול החוג עדה -15 לחודש. הפסקת התשלום תחול החל מהחודש שלאחריו.

❖תאריך קבלת הטופס ייחשב כתאריך ביטול או הפסקת החוג.

לא יתקבלו ביטולים באמצעות הטלפון או ע"י המדריכים! ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בחוג.

אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו. כמוכן, לא יינתן החזר כספי על אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים.

❖במקרה בו העמותה מפסיקה את הפעילות, יינתן החזר כספי מלא מרגע הפסקת הפעילות.

"ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"

img