תקנון חוגים תשפ"ד

תקנון חוגים תשפ"ד נבקשכם לקרוא בעיון את סדרי ההרשמה והתשלום שלהלן, ולעזור לנו לקיים מסגרת פעילות מסודרת. עיקרי התקנון ❖שנת פעילות החוגים תשפ"ד תפתח ביום חמישי טו' באלול תשפ"ג 01/09/2023  בישובים. תסתיים ב- כז' בתמוז תשפ"ג ...

תקנון חוגים תשפ"ד

תקנון רישום לנבחרות הכדורסל

נבקשכם לקרוא בעיון את סדרי ההרשמה והתשלום שלהלן ולסייע לנו לקיים מסגרת פעילות מסודרת. יש לבצע את ההרשמה בהתאם למחיר הקבוע לעונה זו, על-פי סיווג הקבוצה (שם הקבוצה וליגה). המחיר נקבע על בסיס מספר יחידות האימון בשבוע. המחיר ...

תקנון רישום לנבחרות הכדורסל