נבקשכם לקרוא בעיון את סדרי ההרשמה והתשלום שלהלן ולסייע לנו לקיים מסגרת פעילות מסודרת.

יש לבצע את ההרשמה בהתאם למחיר הקבוע לעונה זו, על-פי סיווג הקבוצה (שם הקבוצה וליגה). המחיר נקבע על בסיס מספר יחידות האימון בשבוע. המחיר כולל השתתפות באימונים ובמשחקים, הסעות וביגוד ייצוגי.  

 

עיקרי התקנון

 • שנת הפעילות של נבחרות הכדורסל באגודת הפועל באר טוביה: 1.9.2023-30.6.2024
 • פעילות הקבוצות התחרותיות תשולב עם לוח החופשות של משרד החינוך. משחקי הקבוצות התחרותיות יתקיימו בכפוף לתכנית המשחקים הנקבעת על-ידי איגוד הכדורסל.
 • פתיחת הקבוצות וההסעות מותנות במספר הנרשמים.
 • העמותה רשאית על-פי שיקול דעתה, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד אימונים.
 • השתתפות בפעילות מחייבת חתימה על נהלי ההרשמה.
 • השתתפות בפעילות מחייבת אישור רפואי ובעת ההרשמה את הצהרת המשתתף.
 • השתתפות בפעילות בחלק מהחודש מחייבת תשלום עבור חודש מלא.

הרשמה ותשלום

 • הרישום מתבצע בכרטיס אשראי
 • התשלום עבור 10 חודשי פעילות.

נהלי ביטול השתתפות

 • הפסקת הפעילות אפשרית עד סוף מרץ 2024.
 • החל מתאריך 1.4.2024 ואילך, לא יבוצעו החזרים והמשתתף יחוייב בעלות הפעילות עד סוף השנה. [עג1] 
 • יש להודיע על ביטול ההשתתפות עד ל- 15 לחודש[דס2] . הפסקת התשלום יחול החל מהחודש העוקב למתן ההודעה- על-גבי טופס ביטול השתתפות (לצרף קישור לטופס מקוון- בקשה לביטול רישום).
 • תאריך קבלת טופס ביטול ההשתתפות בטופס כאמור לעיל, ייחשב כתאריך ביטול ההשתתפות.
 • לא יתקבלו ביטולים באמצעות הטלפון ו/או על-ידי המאמנים והמדריכים. ללא הודעה בכתב על-גבי הטופס- ייחשב המשתתף כממשיך בפעילות.
 • לא יינתן ביטול רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו. כמו-כן, לא יינתן החזר כספי על אי-השתתפות באימונים בודדים או רציפים.
 • במקרה בו העמותה מפסיקה את הפעילות ו/או במקרה שבו לא תיפתח קבוצה – יינתן החזר כספי מלא מרגע הפסקת הפעילות.

"ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"

 

 

 

 

img